ورود
مناقصه ها و مزایده ها
  
  
  
  
  
  
T99-172آگهی خرید 100,000 تن گندلهآگهی مناقصه99-172548 KB 1442/04/20 10:13
A040_EnglishAdvertisement for the sale of 30,000 tons of hot sponge iron briquettes (HBI) in bulk and delivered on the deck of the ship (FOB) Bandar Abbasآکهی مزایده040120 KB 1442/04/08 09:40
A041آگهی فروش 20,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل درب کارخانه (Work-Ex)آکهی مزایده041381 KB 1442/04/06 10:40
A040آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی را بصورت فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندرعباسآکهی مزایده040380 KB 1442/04/06 10:40
99-166آگهی شناسایی پیمانکار اجرای عملیات تثبیت آنالیز سیکل آب های صنعتی در گردش مگا مدول احیای مستقیم (میدرکس)آگهی شناسایی پیمانکار198 KB 1442/03/28 10:53
99-165آگهی شناسایی پیمانکار طراحی و نصب و راه اندازی سیستم پیش تصفیه متناسب با شرایط و خصوصیات تجهیزات موجود و آب خام ورودی به واحد ROآگهی شناسایی پیمانکار285 KB 1442/03/28 10:53
99-104آگهی شناسایی پیمانکار احداث واحد سولفورزدایی از گاز پروسس مگا مدول احیا مستقیم میدركسآگهی شناسایی پیمانکار238 KB 1442/03/28 10:53
T99-154آگهی مناقصه حمل بریکت از درب کارخانه تا اسکلهآگهی مناقصه99-154115 KB 1442/02/27 11:59
T99-159آگهی مناقصه خرید کابلآگهی مناقصه99-15935 KB 1442/02/20 15:04
T99-148آگهی مناقصه خدمات جابجایی مواد اولیه و محصول منطقه انباشت برداشتآگهی مناقصه99-14838 KB 1442/02/20 15:03
A038آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی فله و تحویل در کارخانه (Ex-Work)آکهی مزایده038337 KB 1441/12/27 11:54
A039آگهی فروش 30,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجی فله و تحویل روی عرشه کشتی (FOB) بندرعباسآکهی مزایده039336 KB 1441/12/27 11:54
T99-140آگهی مناقصه خدمات آتش نشانی و امداد و نجات و اطفاء حریقآگهی مناقصه99-14098 KB 1441/11/27 09:01
Self-expression1آگهی فراخوان شناسایی پیمانکارآگهی شناسایی پیمانکار84 KB 1441/11/10 11:17
A035آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآکهی مزایده035219 KB 1441/10/28 11:19
T99-118-1آگهی اصلاحی مناقصه تامین 50،000 تن گندلهآگهی مناقصه99-118555 KB 1441/09/23 10:32
T99-118آگهی مناقصه تامین 50،000 تن گندلهآگهی مناقصه99-118457 KB 1441/09/20 14:32
A033آگهی فروش 25,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده033693 KB 1441/09/20 11:50
A034آگهی فروش بریکت گرم آهن اسفنجی (HBI) - HBI Auction Announcementآکهی مزایده034140 KB 1441/09/20 11:02
A032آگهی فروش کارمزدی بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده0321011 KB 1441/08/27 12:36
A031آگهی فروش 5,000 تن بریکت گرم آهن اسفنجیآکهی مزایده031343 KB 1441/08/18 08:53
A030-1آگهی تجدید مزایده شماره 030آکهی مزایده030-1487 KB 1441/07/19 10:11
T98-202آگهی مناقصه تأمین شیرآلات ایستگاه گازآگهی مناقصه98-202540 KB 1441/07/08 09:31
A030آگهی فروش 30,000 تن نرمه بریکت به صورت فله و تحویل درب کارخانهآکهی مزایده030536 KB 1441/06/22 12:17
T98-196آگهی مناقصه تأمین شافت های ck45 و پلیمریآگهی مناقصه98-196857 KB 1441/05/02 12:51
T98-195آگهی مناقصه تأمین ترانس ولتاژ و جریانآگهی مناقصه98-195565 KB 1441/04/28 07:19
T98-188آگهی مناقصه خدمات طراحی ، تهیه و اجرای پل روگذر ، 2 دهنه کالورت و تکمیل جاده و  کانالهای جمع آوری آبهای سطحی منطقه انباشت و برداشت به روش EPCآگهی مناقصه98-18816064 KB 1441/04/10 12:00
T98-183آگهی مناقصه خدمات طراحي ، تهیه و احداث رستوران ، نمازخانه و اداری سایت احیاءآگهی مناقصه98-1835486 KB 1441/04/07 08:45
T98-184-1آگهی تجدید مناقصه شماره 184-98آگهی مناقصه98-182-1660 KB 1441/04/07 08:40
T98-182-1آگهی تجدید مناقصه شماره 182-98آگهی مناقصه98-182-1499 KB 1441/04/07 08:39
1 - 30بعدی